download
前往主要內容區塊
:::
  • 目前位置:
  • 首頁>
  • 人才招募

人才招募

人才招募列表

人才招募
日期職缺名稱職缺單位瀏覽數
109 - 10 - 21專科護理師護理部(內科部)48
109 - 10 - 16護理員(婦兒科病房、內外科病房)護理部202
109 - 10 - 16病房勤務員護理部100
109 - 10 - 14專任助理教研中心260
109 - 10 - 07檢驗員(軍聘)南部地區臨床檢驗毒物中心269
109 - 10 - 07職能治療師(職務代理)精神科92
109 - 10 - 05聽力師耳鼻喉科122
109 - 09 - 14檢驗技術員檢驗科516
109 - 09 - 02醫師(門急診部急診專任主治醫師)醫療部153
109 - 08 - 26技術員內科部861
更新日期: NaN - -