download
前往主要內容區塊
:::

醫療品質專區 - 台灣醫療照護品質指標系列(THIS)

門診指標

門診指標
項次更新日期標題
1105 - 10 - 17門診處方箋調劑錯誤率
2105 - 10 - 17門診醫師處方箋錯誤率
3105 - 10 - 17門診初診率
4105 - 10 - 17門診超過60人次率
更新日期: 105 - 10 - 17