download
前往主要內容區塊
:::

口腔外科 -衛教文章

衛教文章列表

搜尋
  
衛教文章
更新日期標題作者瀏覽數
107 - 08 - 06蜂窩性組織炎(Cellulitis)口腔外科15177
107 - 08 - 05張口閉口時兩邊的關節處會疼痛?口腔外科6261
107 - 08 - 05口腔癌介紹口腔外科3685
107 - 08 - 05顏面部撕裂傷須知口腔外科 3584
107 - 08 - 05咬合板配戴注意事項口腔外科 3549
107 - 08 - 05口腔癌的防治口腔外科3648
107 - 08 - 05拔智齒有沒有什麼後遺症?口腔外科5067
107 - 08 - 05難忍的拔牙術後疼痛--淺談乾性齒槽炎口腔外科 4004
更新日期: 107 - 08 - 06