download
前往主要內容區塊
:::

一般外科 -衛教文章

衛教文章列表

搜尋
  
衛教文章
更新日期標題作者瀏覽數
107 - 08 - 06認識乳房葉狀肉瘤 張文演21792
107 - 08 - 06甲狀腺結節之外科治療吳育全3981
107 - 08 - 05總膽管結石手術說明吳育全5646
107 - 08 - 05常見乳房疾病張文演3006
107 - 08 - 05乳癌防治張文演2929
107 - 08 - 05甲狀腺手術後須知吳育全3249
107 - 08 - 05膽結石與膽囊炎許競文2973
107 - 08 - 05闌尾切除術後病患須知吳育全3101
107 - 08 - 05闌尾切除手術說明吳育全3656
107 - 08 - 05乳癌之治療張文演3029
更新日期: 107 - 08 - 06