download
前往主要內容區塊
:::

一般牙科 -衛教文章

衛教文章列表

搜尋
  
衛教文章
更新日期標題作者瀏覽數
107 - 08 - 05什麼是齒顎矯正?一般牙科2670
107 - 08 - 05咬合不正有哪幾種類型?一般牙科2795
107 - 08 - 05根面整平術 (root planing)一般牙科 3382
107 - 08 - 05拔牙後須知一般牙科 2994
107 - 08 - 05牙周刮除術 (scaling)一般牙科 3293
107 - 08 - 05什麼年齡是最好的治療時機一般牙科2741
107 - 08 - 05緊急牙周處理一般牙科 3520
107 - 08 - 05病人教育與菌斑控制一般牙科 2962
107 - 08 - 05治療後會不會有酸軟鬆動之後遺症?一般牙科2667
107 - 08 - 05預防性牙周治療 (prophylaxis)一般牙科 3111
更新日期: 107 - 08 - 05