download
前往主要內容區塊
:::

一般牙科 -衛教文章

衛教文章列表

搜尋
  
衛教文章
更新日期標題作者瀏覽數
107 - 08 - 05什麼是齒顎矯正?一般牙科2507
107 - 08 - 05咬合不正有哪幾種類型?一般牙科2604
107 - 08 - 05根面整平術 (root planing)一般牙科 3199
107 - 08 - 05拔牙後須知一般牙科 2851
107 - 08 - 05牙周刮除術 (scaling)一般牙科 3122
107 - 08 - 05什麼年齡是最好的治療時機一般牙科2581
107 - 08 - 05緊急牙周處理一般牙科 3299
107 - 08 - 05病人教育與菌斑控制一般牙科 2807
107 - 08 - 05治療後會不會有酸軟鬆動之後遺症?一般牙科2507
107 - 08 - 05預防性牙周治療 (prophylaxis)一般牙科 2952
更新日期: 107 - 08 - 05