Go To the Main Area
:::
:::You are here :Home > Introduction > Timetable > Content

Content

Pediatrics
Timetable:Pediatrics
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Morning

[Clinic Code]

Liou _Dau _Yuan[ 0414 ] Pan _Shr_ Jin [ 0414 ] He _Tsz _Yu [ 0414 ] Tzeng_ Bo_ Jang[0414] ; Liou _Dau _Yuan[ 0414 ] Tzeng_ Bo_ Jang ,Wu _Huang _Wei [0414]
Afternoon

[Clinic Code]

  Liou _Dau _Yuan) (含預防注射) (7月12、26日打卡介苗)(13:30開始門診) [0414 ]   Chen _Jiun _Hung [0414 ]    
Night

[Clinic Code]

Wu _Huang _Wei [ 0414 ]   Pan _Shr_ Jin [0414 ]